Struktura firmy

Kariera Nasza firma podzielona jest na 10 działów: dział marketingu, dział sprzedaży, dział zamówień publicznych, dział logistyki, dział zakupów, dział klienta korporacyjnego, dział IT, dział administracyjny, dział księgowości i kadr, magazyn.

Praca i rozwój dające satysfakcję

Jesteśmy dużą organizacją, dążącą do jak najlepszego wykorzystywania własnego potencjału. Staramy się zapewnić naszym pracownikom zadowolenie z wykonywanej przez nich pracy. Jasno postawione cele motywują do efektywnego działania i podejmowania trafnych decyzji.

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

Siedziba firmy
Partner XXI sp. z o.o.
ul. Wolności 262 41-800 Zabrze

Tel.: 32 273 62 95
Fax.: 32 273 62 96