Jakie dodatkowe obowiązki ciążą na pracodawcy latem?

Letnia pora charakteryzuje się tym, że w trakcie jej trwania temperatura powietrza często przekracza 30 stopni, przez co na zewnątrz robi się naprawdę upalnie. W takich warunkach trudno jest wykonywać swoje obowiązki pracownicze. Na pracodawcy ciążą pewne obowiązki, które mają za zadanie ułatwienie pracy letnią porą. Lato a obowiązki pracodawcy – co każdy właściciel firmy i pracownik powinien na ten temat wiedzieć?

Skrócenie czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki, w których mogą oni wykonywać swoje obowiązki. Niestety, gdy temperatura na zewnątrz wzrasta, a pomieszczenia nie są wyposażone w klimatyzację, trudno zachować normalne, sprzyjające warunki pracy. Dlatego też pracodawca może skrócić godziny pracy – dotyczy to w szczególności pracowników biurowych oraz takich, którzy wykonują swoje obowiązki przy nagrzewających się maszynach. Warto przy tym pamiętać, że pracownik zachowuje wtedy prawo do pełnego wynagrodzenia. Skrócenie czasu pracy nie jest co prawda obowiązkowe, jednak coraz częściej praktykowane, gdy na zewnątrz oraz w pomieszczeniach robi się naprawdę gorąco.

Obniżenie temperatury w miejscu pracy

Jeśli praca odbywa się wewnątrz budynku, to pracodawca zobowiązany jest do obniżenia temperatury w pomieszczeniach. Może to zrobić za pomocą:

  • klimatyzacji – należy wtedy pamiętać o jej regularnym czyszczeniu i odgrzybianiu, aby nie narazić pracowników na kontakt z chorobotwórczymi patogenami,
  • rolet przyciemniających – dzięki temu do pomieszczenia wpada mniej światła. Należy jednak pamiętać o tym, aby nie zaciemniać całkowicie pokoju – praca w takich warunkach nie sprzyja zdrowiu oczu,
  • okien, które można w łatwy sposób otworzyć z powierzchni podłogi.

W związku z powyższym pracodawcy nie mają obowiązku montowania klimatyzacji, jak się powszechnie uważa. Niemniej jednak muszą dołożyć wszelkich starań, aby światło słoneczne nie ogrzewało nadmiernie pomieszczeń.

Napoje dla pracowników

W czasie upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do napojów. Dotyczy to jednak sytuacji, w których temperatura wewnątrz pomieszczeń przekracza 28 stopni. Jeśli pracownicy wykonują obowiązki na zewnątrz, to temperaturą graniczną jest 25 stopni. Napoje, które zapewnia pracodawca, muszą spełniać kilka istotnych warunków:

  • muszą być zimne,
  • muszą być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej,
  • muszą zaspokajać ich potrzeby – nie może mieć miejsca sytuacja, w której pracodawca udostępni pracownikom po jednej butelce wody. Napoje te, co do zasady, nie mogą być limitowane.

Co ważne, pracodawca nie ma możliwości wypłacenia pracownikom ekwiwalentu za brak napojów. Przepisy nie określają jednak, jakiego rodzaju napoje powinny być udostępnione pracownikom. Woda butelkowa czy z dystrybutora spełnia więc założenia prawne, lecz pracodawca może także nieco bardziej zróżnicować ofertę napojów. Pamiętajmy, że nie ma on prawa pobierać opłat od pracowników za udostępnione im napoje. 

Ochrona pracowników młodocianych i kary

Pracownicy młodociani, czyli tacy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, podlegają specjalnej ochronie. Nie mogą oni podjąć pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni. Wilgotność powietrza nie może zaś przekroczyć 65%. Warto pamiętać, że jeśli pracodawca nie spełnia wymogów, jakie nakładają na niego przepisy, to Państwowa Inspekcja Pracy może zadecydować o nałożeniu kary. Jej wysokość waha się od 1 000 zł do nawet 30 000 zł w zależności od szkody, jakiej doznali pracownicy na skutek nieprzestrzegania przepisów. 

Back To Top